Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc

Giới Thiệu Chung: 

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, là công ty con của Công ty mẹ - Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam. Công ty luôn tự hào là con chim đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất Phân đạm và Hoá chất của cả nước.

Lĩnh Vực Hoạt Động:

- Sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê. 

- Sản xuất, kinh doanh hoá chất cơ bản.

- Sản xuất, kinh doanh điện. Quản lý vận hành lưới điện trong phạm vi Công ty. 

- Sản xuất, kinh doanh NH3 lỏng, CO2 lỏng - rắn, các sản phẩm khí công nghiệp. 

- Sản xuất, kinh doanh hàng cơ khí. 

- Xây lắp các công trình, lập dự án đầu tư xây dựng các công trình. Thiết kế thiết bị công nghệ công trình hoá chất. 

- Đầu tư và kinh doanh tài chính. 

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm hoá chất và phân bón. 

- Kinh doanh các ngành nghề khác.
 
Danh Hiệu Đạt Được:
 

- Năm 2010: Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng ba. 

- Năm 2011: Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua. 

- Năm 2012: Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua.
 
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Chế biến; Đăng ký KD: Chờ cập nhật

Danh sách sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm chào bán

Kết nối với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc
Địa chỉ:
Phường Thọ Xương - TP.Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại:
(84-240) 3854538
Fax:
(84-240) 3855018
Địa chỉ trang:
Website:

Người đại diện

Tên người liên hệ:
Phân Đạm và Hóa Chất Hà Bắc
Email:
Info@damhabac.com.vn
Số điện thoại:
(84-240) 3854538
Giỏ hàng (0)