Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Bắc Giang

Kết nối với chúng tôi

Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Mi giả
Thị trường: Chờ cập nhật
Lông mi VH18
Thêm vào giỏ
Lông mi VH21
Thêm vào giỏ
Lông mi VH12
Thêm vào giỏ
Lông mi VH8
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Mi giả
Lông mi VH18 là sản phẩm của Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mi Mắt Nhân Tạo Việt Hàn
- Đang có 0 chào bán
Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Website: longmigia.vn
Email: longmibacgiang@gmail.com
Số điện thoại: 0913 791 618
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Mi giả
Lông mi VH21 là sản phẩm của Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mi Mắt Nhân Tạo Việt Hàn
- Đang có 0 chào bán
Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Website: longmigia.vn
Email: longmibacgiang@gmail.com
Số điện thoại: 0913 791 618
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Mi giả
Lông mi VH12 là sản phẩm của Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mi Mắt Nhân Tạo Việt Hàn
- Đang có 0 chào bán
Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Website: longmigia.vn
Email: longmibacgiang@gmail.com
Số điện thoại: 0913 791 618
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Mi giả
Lông mi VH8 là sản phẩm của Công Ty TNHH Xuất Khẩu Mi Mắt Nhân Tạo Việt Hàn
- Đang có 0 chào bán
Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Website: longmigia.vn
Email: longmibacgiang@gmail.com
Số điện thoại: 0913 791 618
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)